Ledsaget adgang

Journalister uden CPH Presse ID-kort kan kun opnå ledsaget adgang til CPH.

Ledsagelse af journalister i passagerområdet kan foretages af enhver person med gyldigt CPH ID kort samt den fornødne supplerende tilladelse til ledsagelse af gæster uden CPH ID kort. 

Hvis der ikke er mulighed for at blive ledsaget af en person fra det firma, man har en aftale med, kan en ledsager lejes hos firmaet Lufthavnsvikar. Læs mere om denne mulighed her.

Tilladelse til ledsaget adgang fordrer registrering som ”Escorted Visitor” sammen med den person, der ledsager. Registrering foregår i Adgangsregistreringen uden for den vestlige ende af Terminal 2.

Begrænset antal besøg

Ledsaget adgang kan efter de nye regler kun opnås 14 gange inden for 12 løbende måneder.

Regler for ledsagelsen

Ledsagepligten er et myndighedskrav, og reglerne foreskriver, at den ledsagede skal følges tæt under hele opholdet. CPH tilstræber, at ledsagelsen sker så diskret som muligt. Dog må man som ledsaget aldrig være uden for synsvidde, eller længere væk end ledsageren kan nå at gribe ind, såfremt forhold byder det.

Ledsageren bærer både juridisk og praktisk det fulde ansvar for ophold og færden, og enhver anvisning fra ledsageren skal efterkommes, ligesom ledsageren til enhver tid har retten til at afbryde besøget, såfremt ledsageren ikke kan stå inde for handlingerne.

Hvem kan ledsage?

Adgang til passagerområdet kan ske efter en konkret besøgsaftale med et firma, der opererer i CPH. Firmaet bærer i så fald ansvaret for besøget og godkendt ledsagelse.

Ansøg om ID-kort

Hvis du som journalist har behov for ofte at få adgang til lufthavnens transitområde, kan du med fordel ansøge om et ID-kort, der giver mulighed for uledsaget adgang.

Læs mere om ansøgning af ID-kort her.