Tilladelse til kommercielle film og foto

Kommerciel film og fotografering, der ikke omhandler presse og medier, kræver en særlig tilladelse. Det kan for eksempel være optagelser til reklamefilm, spillefilm og diverse foto- og filmoptagelser. Se nedenstående ansøgningsskema. Du kan også kontakte CPH’s VIP Service på telefon +45 3231 3231.

Ved ikke presserelateret arbejde forstås her fx optagelser til reklamefilm, spillefilm og diverse ikke-kommercielle foto- og filmoptagelser.  

Generelle betingelser:

 • Adgang til Lufthavnens afspærrede område kræver, at alle medbringer gyldig billede legitimation, som opbevares i adgangsregistreringen under besøget.
 • Det er ikke tilladt at medbringe våben, knive af enhver art eller andre effekter, der må formodes at kunne anvendes til en ulovlig handling mod den civile luftfart.
 • Der opkræves en location afgift på 600 DKK + moms per påbegyndt time. VL terminalen eller Hangar 145 dog 1200 DKK + moms per påbegyndt time.
 • Såfremt CPH stiller mandskab til rådighed for ledsagelse opkræves 600,00 kroner + moms per påbegyndt time per ledsagere.
 • Kræver optagelsen kørsel i CPH bil, opkræves der yderligere 400,00 kroner + moms per påbegyndt time.
 • Adgang til transitområdet og Lufthavnens øvrige sikkerhedsområder skal foregå via en af Lufthavnens sikkerhedskontroller eller vagter.
 • Der må ikke filmes i eller imod sikkerhedskontrollen og/eller øvrige vagter.
 • Der kræves forudgående tilladelse fra Politiet og SKAT, hvis paskontrollen eller toldudgangen indgår i optagelsen.
 • De firmaer og personer fra Lufthavnen, der eventuelt vil optræde på billederne skal vide det. Fotografen/filmholdet skal have tilladelse fra dem der optræder på billederne. CPH har intet ansvar herfor.
 • Kræver optagelsen at I filmer/fotograferer i butikker, restauranter, cafeer eller den taxfree shop, skal der søge separat tilladelse hos indehaverne af disse steder.
 • Tilladelsen omfatter ikke check-in området, eller gateområdet. Her skal selskabet der forestår check ind give separat tilladelse.
 • Optagelsen må under ingen omstændigheder være til gene for lufthavnens daglige drift, hvilket bl.a. indebærer, at der ikke må opstilles kamera, lys udstyr m.v. i de gangarealer, som passagererne benytter.
 • Lufthavnens bagagevogne og/eller håndbagagevogne må ikke benyttes til udstyr eller lignende. Kræver optagelsen, at der indgår vogne til udstyr, skal disse være forsynet med sorte gummihjul.
 • Færden i Københavns Lufthavne A/S er på eget ansvar.
 • Alle henvendelser og påbud fra myndighederne i lufthavnen skal efterkommes.
 • Hvis trafikale eller andre forhold gør det nødvendigt, vil optagelserne uden varsel kunne afbrydes af CPH. Ligeledes kan CPH stoppe optagelserne, hvis de generelle bestemmelser ikke overholdes.

Ansøgning til filmoptagelser

Venligst ansøg senest 5 hverdage inden optagelsen

Bekræft betingelser