Ekstraordinære situationer

Ved ekstraordinære forhold (flyulykker, katastrofer, flykapringssituationer og lignende) vil det være nødvendigt at begrænse antallet af journalister på lufthavnens afspærrede områder.

Presseorganisationerne og lufthavnen har i tilfælde af ekstraordinære situationer indgået en aftale om en puljeordning, der giver udvalgte medier mulighed for at dække begivenheden.

Adgang til området vil gives ved henvendelse til Havnekontoret, hvor kun journalister og fotografer, der er med i den særlige puljeordning, vil få adgang.

Journalister, der ikke indgår i pressepuljen, kan henvende sig til CPHs kommunikationsafdeling External Relations eller ved Adgangsregistreringen for orientering.