Ansøg om ID-kort

Har du som journalist behov for ofte at få adgang til CPHs transitområde, kan du med fordel ansøge om ID-kort.

Politigodkendte journalister, som har fået udstedt et CPH Presse ID-kort, kan færdes i passagerområdet i Københavns Lufthavn uledsaget. Kortet – og hermed pressens adgang til lufthavnen – gælder i tre år, hvorefter det kan fornyes, såfremt dette ønskes. 

Et CPH Presse ID-kort kan med fordel anvendes af journalister, som ofte har behov for nemt og hurtigt at kunne færdes i lufthavnen. CPH presse ID-kortet er gratis.

Se mere om ansøgning af presse ID-kort, baggrundschecket, behandlingstid og andre praktiske oplysninger her. 

Læs om hvordan du i praksis får adgang med dit presse ID-kort her.

Regler for pressens færden på lufthavnens område

Adgang til og færden i transithaller/passagerområder C-SRA
Adgang til transithaller og fingre skal altid ske gennem passager-sikkerhedskontrollen CSC. Når man forlader området, skal det foregå via en toldudgang.

Husk at forbudte genstande, herunder enhver efterligninger af enhver art, ikke må medbringes på Airside.  

Adgang til og færden på forpladser og andre områder end passagerområder
Har du behov for at færdes på lufthavnens forpladsområder C-SRA/SRA kræves der assistance fra securitypersonalet. I så fald må der påregnes udgift til ledsagelse af Security. For mere information om dette kontakt Adgangsregistreringen på telefon: 32 31 23 89.

Oplysninger om ærende og færden 
Adgang for pressen kan som udgangspunkt kun opnås ved at opgive ærinde, som skal kunne bekræftes.

Følgende muligheder er til stede for pressens adgang:

  1. Pressens medarbejder opgiver en kontaktperson, der bekræfter det anførte ærinde – og accepterer at stå til rådighed for besøgets afvikling
  2. Pressens medarbejder opgiver som minimum oplysninger om det journalistiske ærinde, området, hvor opgaven finder sted samt omfanget (varigheden) af opgaven.

NB: På grund af sikkerhedsreglerne, fordrer CPH kendskab til ovenstående oplysninger, og lufthavnen forbeholder sig retten til at afvise anmodningen om adgang eller kun give tilladelse til ledsaget adgang, såfremt tilstrækkelige eller dækkende oplysninger ikke gives.

I visse situationer beslutter politiet, at man ikke ønsker at give pressen adgang til Airside og/eller passagerområdet. Dette ønske efterkommer CPH.