Adgang i praksis

Her kan du læse om, hvordan du som journalist med ID-kort får adgang til lufthavnen i praksis.

For journalister med ID-kort til lufthavnen gælder følgende

 • Pressen får adgang til lufthavnen ved at henvende sig ved Adgangsregistrering/Havnekontoret. Kontoret ligger i den sydvestligste ende af Terminal 2.
 • Havnekontoret lukker kun journalister ind, der har dansk pressekort eller internationalt pressekort. Har du dog glemt pressekortet, kan du i særlige tilfælde få lov til at få adgang, hvis du kan fremvise gyldigt billed-ID, og du kan dokumentere, at du har et journalistisk ærinde i lufthavnen.
 • Adgang til transithallen og fingrene skal altid ske gennem sikkerhedskontrollen. Når du forlader området, skal det foregå via en toldudgang.

Ligesom når du skal flyve
Husk at knive, sakse, barberblade eller andre former for skarpe eller spidse genstande ikke må medbringes.

Parkering for pressen
Ved henvendelse på Adgangsregistrering/Havnekontoret i Terminal 2 anvises der parkering i et af lufthavnens parkeringsanlæg. P-pladserne på Vestvejen lige ved Havnekontoret, hvortil journalister tidligere blev henvist til, er inddraget på grund af et større anlægsarbejde.

Færden på forplads og andre områder
For at færdes på lufthavnens forpladser kræves der assistance af security-personalet. Denne assistance skal der betales for. Hør nærmere på Havnekontoret på telefon: 32 31 23 89.

Presserelateret fotografering

Følgende regler gælder for alt foto- og filmarbejde:

 • Der må ikke filmes i eller imod toldfilteret uden forudgående tilladelse fra SKAT.
 • Der må ikke filmes i eller imod sikkerhedskontrollen.
 • Der må ikke filmes i eller imod paskontrollen uden forudgående tilladelse fra Politiet.
 • Alle henvendelser og påbud fra myndighederne i lufthavnen skal efterkommes.
 • Hvis trafikale- eller andre forhold gør det nødvendigt, vil optagelserne uden varsel kunne afbrydes af CPH. Ligeledes kan CPH stoppe optagelserne, hvis regelsættet ikke overholdes.
 • Fotografen/filmholdet skal have tilladelse fra de firmaer og personer, der optræder på billederne. CPH har intet ansvar herfor.
 • Optagelsen må under ingen omstændigheder være til gene for lufthavnens daglige drift, hvilket bl.a. indebærer, at der ikke må opstilles kamera, lysudstyr m.v. i de gangarealer, som passagererne benytter.
 • Lufthavnens bagagevogne og/eller håndbagagevogne må ikke benyttes til udstyr eller lignende.
 • Kræver optagelsen, at der indgår vogne til udstyr, skal disse være forsynet med sorte gummihjul.

Ledsaget adgang

Hvis du ikke har et ID-kort til lufthavnen kan du ansøge om det.

Læs her hvordan.

Uden et ID-kort har du mulighed for ledsaget adgang. Læs her om dine muligheder for det som journalist, og her om mulighederne for ikke presserelaterede filmoptagelser og fotografering.