CPHs ledelsesmodel

CPHs ledelsesmodel viser hvilke kompetencer, der skal til for at udføre ledelse på den måde, vi har sat os for i CPH, og hvilken adfærd, det kræver.

"En ledelsesmodel er vigtig, fordi det er vores adfærd som ledere, der afgør, hvad vi er for en type virksomhed, og dermed også hvor succesfulde vi vil være i at nå vores mål. Derudover er det vigtigt, at alle forstår, hvad der skal til for at blive en succesfuld leder i en virksomhed som CPH" - Thomas Woldbye, administrerende direktør.

De seks kompetencer i ledelsesmodellen er: Sætter retning, Prioriterer kundefokus, Udvikler organisation og medarbejdere, Sikrer effektiv drift, Driver resultater og Leder forandringer.

Kernen i modellen er vores ledelsesfilosofi, som særligt definerer den ledelsesadfærd og ledelsesoverbevisning, vi arbejder efter i CPH.

Modellen er også grundstenen for, hvordan vi gennem et udviklingsprogram for ledere, kaldet Lead the Way, har valgt at arbejde med at styrke ledelseskraften i CPH.

”Det er helt afgørende for at vi kan udfolde den strategi, vi har sat os for som lufthavn, at vores ledere ved hvad der skal til, så de også kan involvere og empower medarbejderne, drive de nødvendige forandringer og ikke mindst hvordan man også skal kunne lede både opad og til siden.
Udover at bruge ledelsesmodellen, når vi løbende evaluerer vores lederes performance, kan vi også bruge den til at vurdere, om nogle af dem er klar til at tage en ledelsesopgave på et højere niveau. Samtidig skaber det åbenhed, så alle ledere og medarbejdere kan se, hvad der skal til for at varetage en ledelsesopgave på de forskellige niveauer. Ledelsesmodellen er også et vigtigt værktøj til at stille skarpt på hvordan vi skal udvikle vores ledelseskraft,” - Kirstine Bergenholtz, HR-direktør.


CPH har omkring 210 ledere fordelt på fire ledelseslag - Øverste Ledelse, chefer, mellemledere og førstelinjeledere.