CPHs læringsprincip

I CPH har vi et læringsprincip, som vi kalder 70/20/10.

Princippet er en måde at sikre, at du udvikler dig bedst muligt, og at din udvikling kan bruges direkte i dit job og er knyttet til CPHs fremtidige kompetencebehov.

I CPH stræber vi derfor efter, at:

  • 70 % af alle kompetenceudviklingsaktiviteter er ”on-the-job training” (prøve ny læring af i praksis, sidemandsoplæring, jobrotation, erfaringsudveksling, vidensdeling, etc.)
  • 20 % er knyttet til mentoring, coaching eller sparring fra leder, kollega eller netværk 
  • 10 % er kurser eller anden formel træning (videreuddannelse, interne såvel som eksterne kurser, seminarer og temamøder)

Vi sørger selvfølgelig for, at du er opdateret inden for dit fagområde. Derudover udbyder vi kurser, der er målrettet din personlige og/eller faglige udvikling.