CPH Vækstkomité

- Sammen styrker vi knudepunktet

  

Om CPH Vækstkomité

CPH Vækstkomité er en stakeholderkomite, som samler centrale aktører om formålet at udvikle og styrke knudepunktet omkring København Lufthavn, så det afspejler samfundsudviklingen. Centralt i komiteens arbejde er at binde Danmark bedre sammen, også med resten af verden.

Når ambitionerne for fremtidens lufthavn skal indfries, er det nødvendigt med et stærkt samarbejde. Det skal ses i lyset af, at der er lige så store muligheder for luftfarten i Danmark, som der er udfordringer, der banker på udefra. Eksempelvis skal luftfarten levere løsninger, der adresserer de klimapåvirkninger, som branchen bidrager til. Og der er behov for handling nu, hvis luftfarten skal leve op til branchens egne udmeldinger om en CO2-neutral luftfart senest i 2050 og mærkbare reduktioner allerede i 2030.

I 2019 har komiteen i samarbejde skrevet en publikation, som indeholder 10 initiativer, som kan udvikle og styrke knudepunktet omkring Københavns Lufthavn. Nedenfor kan du læse nærmere om hvert initiativ.