Corporate Governance i CPH

Læs om Københavns Lufthavns tilgang til god selskabsledelse

Corporate governance - eller god selskabsledelse - er et overordnet begreb for en række handlemåder og initiativer, som indgår i 'den gode ledelse' af større selskaber. Corporate governance har til formål at understøtte værdiskabende og ansvarlig ledelse, og dermed bidrage til langsigtet succes.

Læs mere om corporate governance i Københavns Lufthavn her.

Vores bestyrelse vurderer løbende anbefalinger for corporate governance fra Komitéen for god selskabsledelse. Komitéens anbefalinger er retningslinjer for 'best practice' for ledelse af selskaber, som er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen.

Redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens § 107 b.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i lufthavnens årsrapport.

Redegørelse for virksomhedsledelse 2021

Redegørelse for virksomhedsledelse 2020

Redegørelse for virksomhedsledelse 2019

Redegørelse for virksomhedsledelse 2018

Redegørelse for virksomhedsledelse 2017

Redegørelse for virksomhedsledelse 2016

Redegørelse for virksomhedsledelse 2015

Redegørelse for virksomhedsledelse 2014

Redegørelse for virksomhedsledelse 2013

Redegørelse for virksomhedsledelse 2012

Redegørelse for virksomhedsledelse 2011

Redegørelse for virksomhedsledelse 2010