Udvikling af Københavns Lufthavn

Københavns Lufthavn har siden 1925 i tæt samarbejde med flyselskaber, partnere og omverden skabt fantastiske rejseoplevelser for millioner af mennesker. Rejser skaber økonomisk vækst, arbejdspladser og giver kulturel og menneskelig værdi.

På trods af den globale krise, der har udfordret luftfarten, er det er vigtigt, at vi får rammerne til at videreudvikle en af Europas mest effektive lufthavne, så vi kan møde fremtidens behov.Udvikling inden for eksisterende areal med alt under ét tag

Vi ønsker at udvikle København Lufthavn, så den fortsat er en attraktiv og effektiv lufthavn med den nødvendige kapacitet til at imødekomme behovene – både i dag og for fremtidige generationer. Det kræver, at vi udvikler og omstiller lufthavnen, så vi kan rumme passagerer såvel som flyselskaber og samtidig understøtte den grønne omstilling af luftfarten.

Vi skal have mulighed for at etablere nye standpladser, der kan tage imod moderne flytyper. Moderne fly er større, støjer mindre og udleder mindre CO2 end de ældre modeller. Flere flyselskaber har allerede investeret i disse nye flytyper.

For at frigive plads til et nyt samlet udviklingsområde ønsker vi at forskyde den tværgående landingsbane (kaldet tværbanen). På den måde kan vi imødekomme fremtidens kapacitetsbehov inden for vores nuværende areal. Denne løsning gør det desuden muligt at fastholde den nære sammenhæng mellem terminalerne med direkte adgang til tog, bus og metro, så lufthavnen fortsat kan have alt under ét tag. Det vil sikre kortest mulige gåafstande, hurtig transfer og mulighed for at kunne udvikle den mest effektive bagagehåndtering.

Nye rammebetingelser

Forskydning af tværbanen kræver, at lovgrundlaget, der regulerer brugen af lufthavnens arealer, opdateres. Københavns Lufthavns nuværende lov- og plangrundlag er snart 30 år gammelt. Der er sket meget med luftfarten siden dengang. Vi har behov for en opdatering af vores rammebetingelser, så vi får mulighed for at indrette lufthavnen mere fleksibelt.

Udvikling af CPH

På kortet ses princippet i udviklingen af Københavns Lufthavn. Vi ønsker at forskyde tværbanen og skabe plads til et udviklingsområde i sammenhæng med de eksisterende terminaler. Det vil skabe plads til nye standpladser, der kan modtage nye flytyper, der støjer mindre, udleder mindre CO2 og kan medtage flere passagerer.

Kom med på rejsen

Der vil gå en årrække, før myndighedsansøgningen er færdigbehandlet, og Københavns Lufthavns rammebetingelser bliver opdateret. Vi ønsker, at processen i den mellemliggende periode bliver så åben som muligt, og at alle interesserede får mulighed for at komme med inputs og blive hørt.

Vi har respekt for de mange synspunkter, der er om udviklingen af lufthavnen. Og vi kan sagtens være uenige i forskellige pointer, der kommer frem – men vi vil gerne lytte og lære af de indspil, der kommer fra vores omverden.