Klima og miljø

Ingen er i tvivl om, at verden står over for en alvor klima og miljøudfordring, som vi skal løse. Vi tager ansvar for vores del, og arbejder målrettet på at reducere miljøpåvirkningerne fra lufthavnen og vi ønsker at bidrage til at fremme den grønne omstilling af hele luftfarten.

Vores arbejde på energi- og miljøområdet sikrer, at Københavns Lufthavn drives og udvikles ansvarligt, så der løbende opnås forbedrede resultater. Det gælder både i forhold til det globale klima, hvor vi arbejder målrettet for at mindske udledningen af CO2, og det nære miljø på områder som støj, luft, affald, jord, vand og natur.

Vi er underlagt detaljeret regulering på miljøområdet, og vi sørger altid for at overholde miljø-, klima- og energikrav i lovgivningen.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at Københavns Lufthavne ikke har indvirkning på al udledning af CO2, som stammer fra lufthavnen. Vores ansvar omfatter først og fremmest de aktiviteter, der er under lufthavnens direkte kontrol. Vi tager fuldt ansvar for egne aktiviteter og rækker ud til at samarbejde med partnere om større dagsordener, som ikke kun omhandler vores egen forretning. Derfor har vi sat tre ambitiøse klimamål, som har betydning ikke kun for Københavns Lufthavne, men også for alle lufthavnens partnere.