CR-strategi

I Københavns Lufthavn ønsker vi at løfte et stort samfundsansvar. Vi vil være med til at skabe mere værdi for det samfund, vi er den del af og samtidig bidrage til en miljømæssig og socialt ansvarlig luftfart gennem nytænkning, samarbejde og investeringer, der sikrer en bæredygtig omstilling.

 

Vi lever i en verden, hvor konstante forandringer er en realitet. Det stiller krav til os som virksomhed, og derfor vurderer vi løbende behovet for at justere og optimere vores CR-strategi og fokus så vi imødekommer de udfordringer og behov, vi som virksomhed oplever.

Vores CR-fokus er en integreret del af forretningsstrategien og den daglige drift. For at gøre arbejdet så konkret som muligt, har vi i alt 11 emner, som vi arbejder med. De 11 emner kan du læse mere om under de tre hovedfokusområder.

Mennesker

Vi er et dedikeret team og en ansvarlig og inkluderende arbejdsplads, der arbejder for at skabe rejseglæde i sikre og trygge rammer. Mennesker er vores vigtigste omdrejningspunkt, og vi sætter en ære i at møde det enkelte menneske med respekt og gæstfrihed.

  Læs mere

Klima og miljø

Vi har et ansvar for at beskytte vores miljø, og det ansvar skal fortsat være en integreret del af vores forretning. Vi arbejder hver dag målrettet og innovativt på at udvikle bæredygtige løsninger, så vi også kan bidrage til at skabe et godt miljø for kommende generationer.

  Læs mere

Markedsposition

Markedsposition handler ikke alene om forretning og placering i markedet. Det handler i høj grad også om at lytte og til sammen med vores omverden at skabe nye forbindelser og langsigtede muligheder og løsninger. 

  Læs mere