Klageadgang

Oplysninger om klagemuligheder

Du er altid velkommen til at kontakte CPH, hvis du vil klage over en ydelse, som du har købt hos CPH. Du kan finde kontaktoplysningerne på din ordrebekræftelse samt i handelsbetingelserne.

Kan du ikke nå til enighed med CPH, kan du som forbruger indgive en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis du opfylder betingelserne herfor, se mere på www.forbrug.dk og www.naevneneshus.dk. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus, som du finder her.

Du kan også anvende EU-Kommissionens online klageportal ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Du kan indgive klagen på følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive CPH´s e-mail adresse kundeservice@cph.dk, som oplyst i ordrebekræftelsen.

Såfremt der ikke kan nås en fælles løsning gennem Center for Klageløsning, kan du klage til Forbrugerklagenævnet. Du kan indgive en onlineklage hos Forbrugerklagenævnet via Klageportalen for Nævnenes Hus, som du finder her.