Bonusprogram – kvartalsvis bonus for den bedste service

For at skabe incitament til, at taxier ankommer til Lufthavnen i takt med efterspørgslen, har CPH etableret en bonuspulje, der årligt udgør kr. 300.000 eks. moms, og som udløses hvert kvartal.

De taxiselskaber, der leverer taxier til tiden og samtidig yder en god service, vil blive tildelt en bonus. Den vil blive tildelt det selskab der har levet op til målene for service. Det enkelte taxiselskab kan frit vælge, hvordan bonussen skal bruges.

Hvis et Selskab leverer vogne til mindst 95 % af alle ture, som er tildelt Selskabet inden for et kvartal,

  • aftager de ”billetter”, som Selskabet er tildelt,
  • har højeste gennemsnitlige KTU-score
  • leverer Taxi inden for det angivne tidsinterval jf. bilag 3, punkt 2.2.